Úvod

ÚVOD

Píše se podzim 1944.

Slovenské národní povstání, které mělo s pomocí Rudé armády osvobodit území Slovenska od nadvlády fašistů, bylo poraženo. Zatímco stále hřmí děla v Dukelském průsmyku, snaží se tisíce Čechoslováků i dalších bojovníků najít úkryt v horách a lesích, aby mohli pokračovat v boji za svobodu. Němci ale neúprosně postupují a zima se blíží…

Průsmyk 502 je akční rolová hra, tzv. larp, se silnými dramatickými prvky. Určený je pro 43 hráčů, trvá zhruba 30 hodin, ale včetně předherních workshopů a afterparty zabere čas od čtvrtečního večera do nedělního rána. V ceně je zahrnuta strava během hry, kostým, ubytování a rekvizity.

Všechny postavy jsou předepsané autory a budou vám nabídnuty dle preferencí vyplněných v dotazníku. Mezi hlavní témata hry patří svoboda a její cena, vztah k totalitním ideologiím, soužití Čechů a Slováků a osobní a rodinná dramata inspirovaná reálnými osudy. Jedním z cílů hry je i představit zajímavé ženské postavy, byť na úkor absolutní historické přesnosti.

Hlavním motivem naší hry je boj, ať už o svobodu, lásku, kariéru a nebo o pouhé lidské přežití.

Samotné bojové střety využívají akustické repliky střelných zbraní, larpové zbraně pro boj na blízko a divadelní boj tělo na tělo. Hráč by měl být schopný ujít pár hodin cesty kopcovitým terénem po polních cestách a lesních pěšinách, nést u sebe věci své osobní potřeby, stejně jako delší dobu pobývat ve volné přírodě.

HRA, PŘÍBĚH, SKUPINY

Příběh

V srpnu roku 1944 se skupina slovenských důstojníků věrných Benešově exilové vládě rozhodla povstat proti fašistickému režimu kolaborujícímu s Němci. Cílem bylo obsadit karpatské průsmyky a umožnit tak Rudé armádě a 1. československému armádnímu sboru, aby společně s lidovým povstáním osvobodily Slovensko od fašistů.

Němci se ale o plánu dozvěděli a povstání proto muselo vypuknout předčasně. Průsmyky se nepodařilo obsadit, Sověti zůstali na druhé straně hor. Povstání zůstalo izolováno a Němci přes tvrdý odpor nezastavitelně postupovali k jeho srdci, městu Banská Bystrica.

Průsmyk 502 vypráví příběh jedné z mnoha partyzánských skupin, které se po porážce povstání musely stáhnout do hor, aby unikly před postupujícími německými jednotkami.

Hra začíná několik hodin po pádu Banské Bystrice, kdy skupina ustupujících bojovníků narazí na partyzánskou jednotku, které v lesích přebývá již delší dobu. Podaří se jim společně přežít a pokračovat v odporu proti nepříteli? Získají zázemí a zásoby, aby přežili přicházející zimu, nebo se pokusí probít ke svým? Za horami, v Dukelském průsmyku s kótou 502, stále hřmí děla.

Za Průsmykem 502 jsou naši…

 

HRA

Hra pracuje s autory předpřipraveným obsahem pro každou z postav, ponechává ale místo pro vlastní interpretaci a hráči vnesenou invenci. V některých případech autoři mohou naznačit hráčům směr, kterým by se podle nich měly příběhy postav odvíjet. V naprosté většině případů to bude pomocí tzv. otevřeného skriptu, kdy hráči budou předem znát výslednou situaci či scénu a bude na nich, jakou cestou k ní zvolí. I tajemství a překvapení ale zůstávají nedílnou součástí hry a je na každém z hráčů, aby si ve svém přihlašovacím formuláři určil, co mu více vyhovuje.

Zápletky kombinují individuální a skupinové příběhy, akční a pochodové části s časy odpočinku, kdy se hráči mohou věnovat soukromým záležitostem. Hra jako podstatný prvek obsahuje fyzický pohyb a boj, kterého se tudíž většina postav účastní.

Každá postava má jasně určené pohlaví a hra neumožňuje crossgenderové hraní. Jedním z cílů autorů jsou ale silné ženské postavy, ať už dodržující, nebo naopak překračující tradiční společenské pojetí rolí. Většina ženských postav proto bude nosit zbraň nebo i velet. Konflikt genderových rolí není nosným tématem hry.

Hra může být fyzicky náročnější, rozhodně jí ale zvládne průměrný zdravý člověk. Hráči ujdou za víkend zhruba 23 km.

 

SKUPINY

Ve hře se vyskytuje větší množství skupin a podskupin postav, základní rozdělení ale probíhá na linii:

MÍSTNÍ

Místní už se ve zdejších lesích vyskytují dlouho. Někteří bojovali už před povstáním, jiní se přidali až během něho. Žijí a přežívají v divočině, co potřebují, vymění s vesničany, nebo si to rovnou vezmou. Na Germány i luďáky útočí ze zálohy a zmizí dřív, než se nepřítel stihne přeskupit.
Tomu odpovídají i příběhy, které se točí hlavně okolo přežití, vyřizování starých účtů a touhy po svobodě. Jejich osudy jsou spojené s osudy místních obyvatel.

PŘÍCHOZÍ

Příchozí jsou uprchlíky z Banské Bystrice, kterou opustili jen před pár hodinami. Přichází zvnějšku, mnozí z úplně jiného prostředí. Doposud byli v centru povstání a na věci většinou nahlíží jinou perspektivou, včetně samotného boje. Do hry přináší především ideologické pnutí a vyšší ambice.

 

Ani jedna ze skupin netvoří homogenní strukturu bez vzájemných vazeb, naopak se dále dělí do dalších skupin. Během hry se navíc mohou rozdíly mezi Místními a Příchozími postupně ztrácet.

PRAKTICKÉ INFORMACE

KDY?

Na místě je třeba být nejpozději ve čtvrtek večer. Samotná hra propukne v průběhu pátku a potrvá až do sobotního večera. Po hře mohou hráči zůstat na poherní afterparty a odjet během nedělního rána.

Druhý běh proběhne 22.-25.března 2018.

Třetí běh proběhne 29.března-1.dubna 2018.

KDE?

Místo konání se nachází v jižních Čechách. Kvůli probíhajícím jednáním s úřady místo účastníkům včas upřesníme tak, aby se předešlo zmatkům.

FYZICKÁ NÁROČNOST

Součástí hry je i fyzický pohyb. Hráči se budou pohybovat terénem a dlouhodobě budou pobývat ve volné přírodě. Míra náročnosti je ale nastavená tak, aby jí zdravý člověk bez problémů zvládl a zároveň si hru užil. Je možné, že část hráčů bude spát ve vytápěných stanech.

ZA KOLIK?

Hra vzniká jako neziskový projekt a veškerá práce autorů i dobrovolníků vzniká bez nároku na honorář. Prioritou jsou pro nás výpravné složky hry, proto pokud se rozhodnete nás podpořit zakoupením dražších cenových balíčků, případně se stanete naším sponzorem, umožníte nám udělat hru ještě výpravnější a krásnější.

Zároveň vám ale zakoupení dražšího balíčku nepřinese zaručené místo mezi přihlášenými, výhodu do hry nebo přednost při rozdělení rolí.

Platbu je možné po domluvě rozložit do několika splátek. Část registračního poplatku bude možné si po domluvě odpracovat výpomocí při přípravě hry – šitím kostýmů, stavbou na místě apod.

V ceně hry je zapůjčení rekvizit, zbraní, kostýmu a poskytnutí střeliva.

 

Základní balíček (3200,-) – cena základního balíčku pokrývá základní náklady spojené s hrou.

Rozšířený balíček (3600,-) – zakoupením rozšířeného balíčku nám umožníte nedělat některé finanční kompromisy a soustředit se tak plně na vývoj hry. Po hře vám proto zašleme elektronickou cestou graficky zpracované poděkování.

Nadstandardní balíček (4000,-) – pokud nás podpoříte nadstandardním balíčkem, dostanete od nás kromě grafického poděkování vojenskou identifikační známku s logem Průsmyku 502.

Nižší sponzorský balíček (+5000,-) – rozhodnete-li přispět částkou vyšší než 5000kč, zařadíte se mezi naše sponzory. Kromě grafického poděkování a zmínění na stránkách od nás dostanete na památku vojenskou identifikační známku a plynový zapalovač, obojí s logem Průsmyku 502.

Vyšší sponzorský balíček (+10 000,-) – pokud se rozhodnete přispět pětimístnou částkou, dostanete od nás kromě všech výše zmíněných odměn i pozvánku na večeři se třemi členy našeho týmu dle vašeho výběru. Zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se hry, stejně jako se budeme rádi bavit o čemkoliv jiném.

STORNO POPLATEK

Po uplynutí lhůty pro zaplacení je storno poplatek 50% ceny vybraného balíčku.
Méně než měsíc před začátkem hry je storno poplatek 100% ceny.

V případě zrušení vaší účasti vám pošleme pořízené odměny poštou.

PŘIHLAŠOVÁNÍ

První přihlašovací interval začal 22. ledna 2018 ve 21:00 a skončí 31. ledna 2018 ve 21:00.

Přihlašování probíhá pomocí tohoto FORMULÁŘE.

První interval přihhlašování skončil, druhý trvá do pondělí 5. února 2018 (včetně). POZOR! Všechna ženská místa jsou momentálně plná, ženy se ale nadále mohou přihlašovat jako náhradnice.

Všechny přihlášky přišlé v rámci tohoto intervalu budou brány jako rovnocenné. Pokud bude počet zájemců převyšovat počet míst, která můžeme nabídnout, budeme 30 účastníků na každém běhu losovat a zbylé vybírat tak, aby podle nás byla výsledná sestava funkční z hlediska herních preferencí obsažených v přihlášce.

Po ukončení intervalu rozešleme všem zájemcům email, zda s jejich účastí počítáme, či nikoliv. Přijatí hráči následně dostanou podrobnější instrukce, včetně prvního kroku castingu rolí. Ten bude zohledňovat pouze údaje obsažené ve formuláři. Věk, vzhled, výši zvoleného přihlašovacího balíčku ani jiné vnější faktory nebudeme při přidělování rolí brát v potaz.

Přihlašovací formulář obsahuje následující čtyři části. Zavazujeme se, že údaje vámi vyplněné použijeme pouze pro účely hry a jejího statistického zpracování. Údaje nebudeme bez vašeho svolení předávat třetím stranám.

1. Osobní údaje
Základní osobní údaje, pomocí kterých vás budeme identifikovat a kontaktovat.

2. Herní preference
V této části se vás zeptáme na to, co od hry čekáte a co přesně by vás bavilo hrát. Čím podrobněji se rozepíšete, tím spíše vám lépe porozumíme a připravíme obsah, který vás bude bavit.

3. Tělesné míry
Abychom vám mohli připravit kostým na míru, musíme znát vaše míry. Ptát se budeme na konfekční velikost oblečení (je jedno, zda v britské či kontinentální soustavě), obvod vaší hlavy měřený nad očnicemi, obvod hrudi, pasu a boků, na vaši výšku a bude tu místo i pro případné doplnění poznámky.

4. Zdraví, pohodlí a bezpečnost
Poslední část dotazníku vám dá možnost dát nám vědět o svých zvláštních psychických či fyzických potřebách, případně o věcech, které ve hře nechcete potkat, protože jsou vám z jakýchkoliv důvodů nepříjemné.

 

HRÁČI VEDLEJŠÍCH POSTAV

Další možností, jak si hru užít, je přihlásit se jako hráč vedlejších postav. Ti ztvárňují krátkodobé role vstupující do hry a pomáhají tak autorům a hráčům dotvářet a posouvat jednotlivé příběhy. Vedlejší role můžou být dramatické i čistě akční. Hráči vedlejších rolí mají hru zdarma, očekává se od nich ale zodpovědnost a pomoc s pracemi během hry.

Přihlašování pro hráče vedlejších postav bude otevřeno po uzavření přihlašování pro běžné hráče.

NÁŠ TÝM

Jsme kolektiv mladých přátel, které kromě přátelství spojuje i láska (k rolovým hrám). Několik jsme jich napsali i zorganizovali, odděleně i společně. Před dvěma lety jsme pak uvedli hru Pomoc z nebes – Silvestr 1939, kolem které se zformoval náš tým v současné podobě. Když jsme pak přemýšleli, co dál, padla volba na Slovenské národní povstání, téma neprozkoumané, opředené mnoha mýty, ale ukrývající dechberoucí příběhy.

 

AUTOŘI

JAN STANĚK

Filmový produkční, larper a pěstitel orchidejí. Rolové hry hraje a organizuje už pár let, je členem spolku Rolling a studentem FAMU a FSV UK. Kromě rolových her se zajímá o historii, divadlo a veřejnoprávní média, kterým věnuje i část svého studia.
Funguje jako vedoucí projektu a snaží se propojovat kreativní a produkční náhledy na tvorbu. Na Průsmyku 502 ho nejvíc baví zkoumat hranice vlastních schopností a pracovat s lidmi, které má rád.

 

JAKUB PHILIPP

Student v maturitním ročníku na Karlínské obchodní akademii. K organizaci rolových her se dostal před čtyřmi lety a tak trochu se v tom našel. Od konce roku 2016 je členem spolku Rolling. Mimo rolové hry působí jako činovník ve skautu, člen divadelního souboru a chodí s Dominikou.
Na Průsmyku se nejvíce motá kolem kreativní části hry, nicméně některým produkčním pracím se nevyhne. Průsmyk dělá, protože si zkrátka myslí, že to má smysl.

 

JAN MOTTL

Student Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, který pečlivě studuje, aby jednoho dne na středních školách učil dějepis a informatiku. Již nějaký ten pátek jezdí na larpové akce, což ho prostě baví. Podílel se na tvorbě a uvádění několika rolových her, které vznikly za podpory Nadace O2.
Funguje v kreativní části týmu, kde se snaží vymýšlet věci – vytváří postavy, zápletky a dějové linie. Ač ze severních Čech, do týmu vnáší slovenskou vášnivost.

 

DOMINIKA KOVAROVIČOVÁ

Profesionální uklízečka a babysitter, vystudovaný technolog v oblasti pekárenství. Larpům se věnuje odhadem sedm let jako hráč a u pár výjimek i jako (pomocný) organizátor. Je nejvíce roztomilým členem týmu a asi proto chodí s Jakubem. V týmu Průsmyku se stará o kostýmy a je součástí kreativní sekce.
Sekáče, blešáky a otroci u šicích strojů dokáží cokoliv!

 

MIKI HORÁČEK

Student navazujícího inženýrského studia na PEFce, poradce v odborném vzdělávání z IVP, fotograf a grafik z Hellichovky, absolvent Buďánky, Děsírák, člen Mensy, lodní kapitán, amatérský letec a všeuměl co by chtěl umět vše a přitom nestíhá ani desetinu toho co by chtěl či i jen měl. Na larpech ho vždy více než jejich hraní bavilo jejich realizovaní – ztvárňování cizích postav pro hráče, produkce a pomoc všeho druhu.
V týmu působí jako vedoucí produkce a nic pro něj není nemožné zařídit či sehnat!

 

BĚTKA ŠEMROVÁ

Toho času redaktorka a editorka zpravodajství na jistém nejmenovaném webu. Protože psaní má už v pracovním životě dost, na larpech upřednostňuje jiné kratochvíle, od shánění kuřecích nožiček přes vaření umělé krve až po natírání latexu na obličeje nebohých hráčů vedlejších postav
V týmu se tváří jako součást produkce, ale nejvíce se momentálně vyskytuje na pozici lokační, nebožáka, který má na starosti jednání s bankou a také se motá kolem kostýmů.  A nesmíme zapomenout na to, že je hlavním komisařem hejtu!

 

Tomáš „Flankey“ Felcman

Grafik, webdesigner a skvělý fotograf. Pomáhá Průsmyku 502 s propagací a přípravou webu. Jeho práci si můžete prohlédnout třeba ZDE.

 

Barbora „Kiara“ Havrdová

Momentálně v Brně usazená profesionální grafička a především nadšená hráčka larpů. Má na starost grafický koncept Průsmyku 502.

 

Standa „Qilip“ Čihák

Příležitostně a rád fotí larpy. Příležitostně a rád si larpy zahraje. Příležitostně se šťourá v těchto stránkách, když je to třeba.

 

PARTNEŘI

Bez těchto subjektů a osob bychom naší hru nikdy neuvedli. Děkujeme jim za podporu!

Rolling

Generálním partnerem Průsmyku 502 je Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her. Více o jeho činnosti si můžete přečíst na jeho webových stránkách, případně na Facebooku.

FAMU

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění. Průsmyk 502 vzniká pod patronací fakulty jako studijní magisterský projekt posluchače a člena autorského týmu Jana Staňka. Hru kromě lektorského vedení podpořila i finančně a hmotně.

Organizátoři APOCALYPSE WEEKEND

www.aw-larp.cz

PRAGUE BY NIGHT

www.praguebynight.eu

Colosus.cz

Obchod Colosus.cz nás podpořil při nákupu replik akustických zbraní a střeliva.

www.colosus.cz

FANTASY OBCHOD

www.fantasyobchod.cz

Organizátoři b5a

www.b5a.cz

 

SPONZOŘI

Jan Winkelhöfer
Marek Engler
Ondřej Janovský
Markéta Peterková
Jan Novák
Ondřej Dobias
Jaroslav Posekaný

 

KONTAKTY

info@prusmyk502.cz
www.facebook.com/prusmyk502/
+420 776 773 498 (Jan Staněk)

Top